Anal Fissür Hastalığının Tedavisinde Cerrahi Dışı Yöntemler

Akut fissür tedavisinde hastanın mevcut şikayetleri sonrası kısa sürede hekimine başvurması makat çatlaklarının cerrahi dışı öneriler ve yaşam şeklindeki düzenlemeler ile iyileştirilebileceği akılda tutulması gerekmektedir. Maalesef hastalar , mahremiyet duygusunun ağır bastığı bu hastalık gruplarındaki mevcut şikayetlerini çoğu zaten hemoroidal hastalıklara bağlamakta, yakın çevresi ve internet ortamındaki bilgi yoğunluğunun arasında sıkışarak kendi imkanlarının ile temin ettikleri sözde ‘’tedavi yöntemleri ‘’ile hastalıkta gecikmelere neden olmakta, mevcut durum makat çatlaklarının derinleşerek kronikleşmesine hatta dahada ilerleyerek enfekte bir odak halinde anal apse ve anal fistüllere kadar ilerleyen olumsuzluklarla sonuçlanabilmektedir.

Akut anal fissürler olarak sınıflandırılan; yüzeyel ve hastanın tüm hikaye süresinin 6 haftayı geçmediği makat çatlaklarında konservatif tedavi yöntemleri olarak bilinen posalı diyet , duş başlığı ile sıcak su banyoları ve gerekli görüldüğünde lokal anestezik pomadların makat bölgesine uygulanması ile büyük oranda ve hızlı iyileşme sağladığı klasik bir bilgidir. Litaratür bilgilerine göre akut anal fissür tedavisinde sadece diyete kepek eklenmesi ve günde iki defa sıcak su banyoları ile %90 ‘a varan oranlarda iyileşme saptanmıştır. Kronik anal fissürler’de ise yukarda sıraladığımız konservatif yaklaşımlarla başarı oranları %30’ların altına düşmektedir. Bu nedenle , haftalardır semptomu olan ve deneyimli bir proktolog tarafından kronik anal fissür tanısı konmuş bir olguda iç kas spazmını ( İnternal Anal Sfinkter kas tonusunu ) azaltmaya yönelik daha radikal tedavilerin uygulanması gerektiği görüşü kabul görmüştür.

Modern cerrahi pratiğinde kronik anal fissürlerin tedavi algoritması litaratür desteği ile bilimsel kanıta dayalı olarak belirlenmiştir. Diğer konu başlıklarımızda ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere kronik anal fissürün konservatif yaklaşımların ötesinde cerrahi dışı GTN içeren pomadlar , botox enjeksiyon uygulaması ve cerrahi olarak Lateral internal sfinkteretomi amaliyatı olarak üç ana tedavi yöntemi belirlenmiştir. Tüm bu tedavi yöntemlerindeki ana hedef noktası kronik anal fissür hastalarındaki artmış istirahat basınçlarının normal çekilmesi amasıyla iç kas gruplarıdır.

Hakan Bayri - DoktorTakvimi.com
Biz Sizi Arayalım