Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Laser Uygulaması

Hemoroidal hastalıkların tedavisinde laser uygulaması günümüz tedavi algoritmasında cerrahi tedavi seçenekleri dışında kullanılabilir bir yöntem olarak yerini almaktadır. '' Laser hemoroidoplasti '' olarak tıbbı litaratürle konuyla ilgili pekçok makaleye ulaşılabilir. Tüm bu litaratür bilgileri incelendiğinde ortak görüş laser tedavisinin tüm hemoroidal hastalık tiplerinde tek başına tedavi seçeneği olamasa da uygun hasta seçimi ile başarı şansının kabul edilebileceği seviyede kullanılabilir olmasıdır.

Laser tedavisinin tıbbın pekçok alanında kullanılmasının yanısıra ticari obje olarak suistimale açık bir yöntem olduğunun önemle altını çizmek isterim. Anal bölge gibi cerrahi sonrasında ağrı şikayetinin önemli bir sorun olduğu ,proctolojik girişimlere tecrübesiz hekim grubunun yaptığı girişim sonrası makat etrafı kas grubu hasarı, inkontinans riski , cerrahi girişimin sonrasında makat etrafı darlık sorununun göz ardı edilmeden laser tedavisinin , uygun hasta seçimi ile , hastaya başarı şansının bilimsel verileri paylaşılarak yapılması uygundur.

Proctolojik girişimlerin tamamında olduğu gibi laser hemoroidoplasti girişiminde de hekimin konuya hakim olması son derece önemlidir. Laser probunun iç kas grupları ile hemoroid pakesi arasındaki avasküler (damarlanmanın olmadığı ) planda ilerlenmesinin takiben uygun derinlikle ateşlenmesi başarı sanşının oranını belirleyecektir. Anatomi ve işleme hakimiyetin olmadı durumlarda hem laser hemoroidoplasti girişimi başarısız olacak hem de girişim sırasında hemoroid pakesinde kanama , hemoroid pakesinin iç yüzeyini döşeyen mukozasın hasarına bağlı ameliyat sonrasında ağrı , iç kas gruplarının termal hasarı gibi pekçok istenmeyen durumla karşılaşabilineceği akılan çıkartılmamalıdır. Sektörde pekçok laser cihazı ve probu olmasına rağmen , proctolojik girişimlere uygun ( uygun dalga boyunda atım yapabilecek cihaz) cihazın ve yüksek teknolojiye sahip probların kullanılması önemlidir.

Cerrahın uygun plandan yapacağı girişim ile yapacağı atımlar ( uygun dalga boyunda ) ( laser probundan 360 derecelik dairesel atım yapılır. ) hemoroid pakesinde istenilen ablasyonu sağlayacaktır. Hemoroid pakelerinde ablasyonun fibrosiz ile sağlanması ( yani cerrahi sonrası hemoroidın iç duvara mühürlenemesi ) operasyonda 6-8 hafta sonra beklenilir. Hekimin cerrahi öncesinde hastasına bu bilimsel gerçek hakkında bilgi vermesi son derece önemlidir.

Sonuç olarak teknolojinin ilerlemesi ve uygun dalga boyundaki güvenilir cihazların doğru ellerde kullanılması ile uygun hasta grubunda laser tedavisinin hemoroidal hastalık tedavisinde kullanılabilirliği kabul edilmelidir.

Hakan Bayri - DoktorTakvimi.com
Biz Sizi Arayalım