KURUMLAR

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topl. Başkanlığı(Hasta Ödemeli)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Hasta Ödemeli)
Borsa İstanbul A.Ş. (Hasta Ödemeli)
KKTC (Hasta Ödemeli)
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Ordu Yardımlaşma Kurumu(OYAK) (Hasta Ödemeli)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) (Hasta Ödemeli)
T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
T.C. Danıştay Başkanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları(Hasta Ödemeli)
T.C. Genelkurmay Başkanlığı
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları(Hasta Ödemeli)
T.C. Sayıştay Başkanlığı
T.C. Yargıtay Başkanlığı (Kurum Ödemeli/Hasta Ödemeli)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu
Türk Telekom Vakfı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu

Hakan Bayri - DoktorTakvimi.com
Biz Sizi Arayalım